sea-shell-872023_960_720

SEBAT
Zihin seviyesine çıkarılmış devamlılıktır. Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme.

Sebatkârlık, zihnin devamlılığıdır veya zihin seviyesine çıkarılmış devamlılıktır. Sebatkârlık, bilinci mümkün olduğu kadar uzun süre yüksek seviyede tutabilmeyi mümkün kılar; bilincin yüksek bir istikrarlılığının fethidir ve yeniden elde edebilmek için istikrarlılığın ve yüksekliğin kaybedildiği anları tekrar tanımak demektir.
Delia Steinberg Guzman

 

Bitkinin yerini sık sık değiştirirsen, kökü güçlenmez.
Seneca

blur-1850243__340

GÜÇLÜ OLMAK
İradenin yansıması olan kudret ve iç kuvvetten kaynaklanan enerji. Kişiliğin tüm unsurlarını kapsar; fizik, duygu, zihin, mizaç. Zayıflığı yenmek. Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olma.

Nankörlük, zayıf insanların işidir; kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım.
Goethe

 

Ruhsal zafer, cömertlerin, güçlülerin ve feragat edenlerin, hayat suyuna kaynak verenlerindir.
Jorge Angel Livraga

 

Büyük işler başarmak isteyen kimse, ölüm yokmuş gibi davranmalıdır.
Luc Vauvenarques

 

Kendimizde her zaman başkalarının acısına dayanacak gücü buluruz.
La Rochefoucauld

(daha fazla…)