candle-335965_960_720

ÖDEV BİLİNCİYLE HAREKET ETMEK
Yerine getirilmesi; insanlık duygusu ve insani yasa bakımından gerekli olan davranış ya da vazife bilinciyle hareket etmek. Yapılan iş karşısında mükafat veya çıkar beklememe.

Tavuğun arkasında yumurta bekleyen adamın işi doğru gitmez.
Portekiz Atasözü

 

Gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulmaz.
Türkmen Atasözü

 

Menfaat karşılığı yapılan iyilik, iyilik değildir. İyilik, sebep ve sonuç ilişkisinin dışındadır.
Tolstoy

 

Sen de güneş gibi ol, beklenilen iyiliği istenilmeden yap.
Epiktetos

(daha fazla…)

elephant-family-214476_960_720

OLGUNLUK
Kişinin bilgi, görgü ve hoşgörü bakımından gereği kadar gelişmiş olma durumu; yetkinlik.

Doktor kendini kaybetmiş bir hastanın huysuzluklarına kızmaz. Ateşlendiği bir sırada kendisine dil uzatılmasına da sinirlenmez. İşte akıllı bir adamın da insanlara yapacağı muamele böyle olmalıdır.
Seneca

 

Uzun bir tartışma, her iki tarafın da haksız olduğunun belirtisidir.
Voltaire

 

Başkalarının terbiyesizliğine karşı en emin silah, bir insanın kendi terbiyesidir.
Chesterfield

 

Tolerans yapılan her şeyin kolayca kabul edilmesi değildir. O, başkalarının görüşlerini anlama kabiliyetidir. Menfi hiçbir his beslemeden onları anlayışlı bir şekilde tartışma arzusudur.
Machintosh

(daha fazla…)