ERDEM

 

İnsanın ruhsal olgunluğu, fazilet.

 

 

¨ Hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca, elde

         edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda, utanç

         ve kötülük vardır.

 Platon           

 

¨ Erdemli adam, kaygıları silip atandır.

 Konfüçyus          

 

¨ Gerçek nimetler, ancak faziletlerdir.

Tacitus          

 

¨ En faziletli insan, ruhen yükselmeye çalışan, en mutlu insan da

          yükseldiğini duyandır.

Sokrates          

 

¨ Erdem anlaşılmaz olsa bile asla gizlenemez, aksine belirtilerini

           çevreye yayar; layık olan herkes, onu izlerinden

           anlayacaktır.

Seneca          

 

¨ Büyük adamsın, ama nereden bileyim bunu, yazgın sana

           erdemini hiç sergileme fırsatı tanımamışsa.

 Seneca          

 

¨ Sadece erdemli olan bireyler daha iyi, daha güzel ve daha adil

            bir toplum oluşturabilirler.

Jorge Angel Livraga          

 

¨ Biri Konfüçyus’e erdemin nasıl yüceltileceğini, kötülüğün nasıl

            arındırılacağını, kargaşanın nasıl berraklığa

            kavuşturulacağını sordu. Konfüçyus dedi ki:”İyi bir soru!

            Hizmeti öne koş, kazancı geriye; bu erdemi yüceltmek

            değil midir? Kendi kötülüklerinin üzerine git,

            başkalarınınkinin değil; bu kötülüğü arındırmak değil

            midir?  Ve düşün ki geçici bir öfke krizi ile kendini unutup

             akrabalarına zarar vermişsin; bu kargaşa değil midir?”

 

 

 

¨ Ben erdemden başka zenginlik tanımıyorum.

İbn-i Sina          

 

¨ İnan bana, hiçbir şey erdemden daha hoş değil; ondan daha

             güzel, daha sevimli hiçbir şey yok. 

 Çiçero          

 

¨ Erdem sana, kaderinin senden alıp götürdüğünden daha

             fazlasını verir. 

Çiçero