ERDEM

 

 

 

İnsanın ruhsal olgunluğu, fazilet.

 

 

 

 

Erdem (Virtus), Latince Vir kelimesinden gelmektedir. Vir bir güç, potansiyel anlamına gelir.

Viril kelimenin kökeninde güçlü, kudretli olmak ya da stoacıların dediği gibi ‘karakterin bir gücü’ anlamına gelmektedir, her erdem bize karakterin gücünü vermektedir.

 

Delia Steinberg Guzman