SABIR

 Acı ve zor olaylar karşısında onların geçmesini beklemek. Dayanç.

¨ Sabır, kurtuluşun anahtarıdır.

Mevlâna               

¨ Sabır, imanın yarısıdır.

Hz. Muhammed               

¨ Sabır, ebediyetin insanı sınamasıdır.

Jorge Angel Livraga               

¨ Uzak olsa bile ulaşılması amaçlanan şeyi hiçbir zaman göz

         önünden ayırmadan günbegün coşkuyu sürdürebilmek için

         yeterli sabra sahip olunmalıdır.

Delia Steinberg Guzman               

¨ Zaman her şeyi olgunlaştırır. Hiç kimse bilerek doğmaz.

Cervantes               

¨ Sabır, yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır.

Cüneydi Bağdadi               

¨ Sabır gamdan kurtulmak için anahtardır.

Mevlâna               

¨ Eğer tamamıyla zorluklara daldınsa, daralıp kaldınsa, sabret;

          çünkü sabır genişliğin anahtarıdır.

Mevlâna               

¨ Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır!

J.J. Rousseau               

¨ Sabretmeye alıştıysan, inan bana, çok şey yapmışsın.

Goethe               

¨ Ne yoksuldur sabrı olmayanlar.

 Shakespeare               

¨ Sabır umutsuzluğa düşmeksizin ve durmaksızın beklemeyi

           bilmektir.

 Delia Steinberg Guzman